Data Penggunaan Lentera Semester Gasal 2020


Tabel 1

Data Penggunaan Lentera Gasal 2020


Grafik 1

Data Penggunaan Lentera Gasal 2020
Data Penggunaan Lentera Semester Genap 2020


Tabel 2

Data Penggunaan Lentera Genap 2020Grafik 2

Data Penggunaan Lentera Genap 2020